10 study programmes:

- bachelor, 3 years
- one year programme, 1 years
- årsstudium, 1 år
- årsstudium, 1 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- erfaringsbasert master, 5 semester
- master, 2 years