uIt Arrangement:

Avsluttede arrangementer


17.07.2024 14:00
The Arctic University Museum of Norway

14.07.2024 14:00
Senter for nordlige folk, Kåfjord kommune

10.07.2024 14:00
The Arctic University Museum of Norway

10.07.2024 12:00
Riddusletta, Senter for nordlige folk

03.07.2024 14:00
The Arctic University Museum of Norway

30.06.2024 18:00
Musikkonservatoriet

28.06.2024 15:00
Store auditorium, E-101, NFH-bygget

27.06.2024 15:00
Auditorium Cerebrum

26.06.2024 15:00
Auditorium 1.022, Teknologibygget

26.06.2024 14:00
The Arctic University Museum of Norway

26.06.2024 11:00
Auditorium 1.022, Teknologibygget

24.06.2024 15:00
Auditorium Cerebrum

24.06.2024 13:00
Árdna – the Sami cultural house of UiT

22.06.2024 15:00
Tromsø arktisk-alpine botaniske hage

21.06.2024 16:00
Hybrid (både nettbasert og fysisk workshop)

21.06.2024 15:45
UiT, SVHUM E-0101

20.06.2024 16:00
MH2 U8.316 Cerebrum

20.06.2024 16:00
Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest

20.06.2024 11:00
Teams

19.06.2024 22:00
Norges arktiske universitetsmuseum

19.06.2024 22:00
Norges arktiske universitetsmuseum

19.06.2024 15:00
Auditorium 1.022, Teknologibygget

19.06.2024 11:00
Auditorium 1.022, Teknologibygget

18.06.2024 20:00
Tromsø arktisk-alpine botaniske hage

18.06.2024 16:00
auditorium Brattholmen, campus Alta

18.06.2024 15:30
Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest

17.06.2024 15:00
Auditorium 1.022, Teknologibygget

17.06.2024 11:00
Auditorium 1.022, Teknologibygget

14.06.2024 17:00
Hybrid event (both digital and physical)

14.06.2024 16:15
Auditorium Cortex

14.06.2024 15:30
Auditorium Skaidi, Hammerfest

14.06.2024 15:00
UIT Campus Alta

14.06.2024 15:00
Auditorium Nordkapp, Hammerfest

14.06.2024 15:00
Store auditorium

14.06.2024 13:00
MH1 Store Auditorium

14.06.2024 10:26
https://www.uni-flensburg.de/?id=10061

13.06.2024 19:00
Industry Room at Amtmandens (city centre)

13.06.2024 16:00
Studiesenteret Midt-Troms AS, Finnsnes

13.06.2024 15:00
Festsalen "Skaidi", 2. etg.

13.06.2024 13:30
Tabletten og farmasikantinen

13.06.2024 12:50
Bandrommet på musikkonservatoriet

13.06.2024 11:30
Lenke til møtet sendes via Outlook 12. juni

13.06.2024 11:00
Teams

12.06.2024 15:30
Musikkonservatoriets konsertsal

12.06.2024 15:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE5ZDFlODktYWI4MC00MDVlLWI4ZTctZGFiOTg2NWFhMWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22888345ce-135f-4269-902e-b841412d9078%22%7d

12.06.2024 15:00
Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest

12.06.2024 15:00
Campus Tromsø

12.06.2024 14:10
Musikkonservatoriets konsertsal

12.06.2024 13:45
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI3NjU4YjYtODgyNS00ZWI2LTlkOWUtZTFjZDM1NzVmY2Q4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

12.06.2024 12:30
Musikkonservatoriets konsertsal

11.06.2024 16:00
Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest

11.06.2024 15:00
Store auditorium, E-101, NFH-bygget

10.06.2024 16:00
Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest

10.06.2024 14:30
Muskkonservatoriets aula

10.06.2024 13:30
Muskkonservatoriets aula

10.06.2024 12:30
Muskkonservatoriets aula

10.06.2024 10:00
Zoom link to follow; UiT campus in Breivika

08.06.2024 17:00
Café Sånn - Kulturhuset, Erling Bangsunds plass 1

07.06.2024 17:00
Hybrid event (both digital and physical)

07.06.2024 16:00
Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest

07.06.2024 14:30
Harstad kulturhus & UiT Harstad

07.06.2024 14:00
Aud Cerebrum, MH 2

07.06.2024 13:20
Muskkonservatoriets aula

07.06.2024 13:00
Auditorium 1, Teorifagbygget, UiT Norges arktiske universitet

1-100 av 9999 | Boahtte 100 Siste 99