Hva skjer ved UiT Kirkenes?

Kommende studier ved UiT Kirkenes

Reiseliv og entreprenørskap

I perioden 2023-2026 tilbyr UiT reiselivsfaglig utdanning med samlingsbasert undervisning på Kirkenes.

Lenke full emneside
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Realkompetanse
Søknadsprosess: Søk enkeltemnestudierett 9199 på Lokalt Opptak i perioden 20.07.24-09.08.24, og meld deg opp til emnet når søknaden er behandlet.
Samlingsdatoer Høst 2024
-Kirkenes: Uke 43 - Fra kl. 12:00 22.10 til kl. 12:00 24.10
-Kirkenes: Uke 47 - Fra kl. 12:00 19.11 til kl. 12:00 21.11
-Eksamen: Uke 49 - Hjemmeeksamen 5 dager
Emnet har oppstart med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere

Lenke til full emneside
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Realkompetanse
Søknadsprosess: Søk enkeltemnestudierett 9199 på Lokalt Opptak i perioden 20.07.24-09.08.24, og meld deg opp til emnet når søknaden er behandlet.
Samlingsdatoer Høst 2024
-Kirkenes: Uke 36 - Fra kl.12:00 03.09 til kl.12:00 05.09
-Kirkenes: Uke 39 - Fra kl.12:00 24.09 til kl.12:00 26.09
-Eksamen: Uke 41 - Hjemmeeksamen 5 dager
Emnet har oppstart med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Lenke til full emneside
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Realkompetanse
Søknadsprosess: Søknad registreres på EVU-web med søknadsfrist 01.07.24 
Samlingsdatoer Høst 2024
-Kirkenes: Uke 34 - 20.08-21.08
-Kirkenes: Uke 42 - 15.10
-Eksamen: Muntlig gruppeeksamen - dato kommer.
Emnet har oppstart med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Sikkerhet og beredskap.

I perioden 2023-2026 tilbyr UiT utdanning innen sikkerhet og beredskap med samlingsbasert undervisning på Kirkenes. Man kan ta ulike relevante emner på deltid, eller gjennomføre en full bachelorgrad på heltid.

Lenke til programside
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Realkompetanse
Søknadsprosess: Søknadsfrist til Samordna Opptak er utløpt (15.04.24).

Lenke til full emneside
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Realkompetanse
Søknadsprosess: Søk enkeltemnestudierett 9199 på Lokalt Opptak i perioden 20.07.24-09.08.24, og meld deg opp til emnet når søknaden er behandlet.
Samlingsdatoer Høst 2024
-Datoer kommer.

Lenke til full emneside
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Realkompetanse
Søknadsprosess: Søk enkeltemnestudierett 9199 på Lokalt Opptak i perioden 20.07.24-09.08.24, og meld deg opp til emnet når søknaden er behandlet.
Samlingsdatoer Høst 2024
-Datoer kommer.

Organisasjon og ledelse

I 2023 var det oppstart i Kirkenes for et kull i Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. I dette studieløpet vil det være enkelte emner som vil være tilgjengelig å ta også for studenter som ikke følger hele utdanningen. Emnene som tas på denne måten vil evt. kunne innpasses i en tilsvarende mastergrad i ledelse på et senere tidspunkt.

Lenke til studieprogramside
Opptakskrav: Se programside
Søknadsprosess: Se programside.

Lenke til emneside
Opptakskrav: Samme opptakskrav som til studieprogrammet. Se studieprogramside.
Søknadsprosess: Søk enkeltemnestudierett på masternivå 9371 på Lokalt Opptak i perioden 20.07.24-09.08.24, og meld deg opp til emnet når søknaden er behandlet.
Samlingsdatoer Høst 2024
-Datoer kommer.

Sykepleie

UiT tilbyr bachelor i sykepleie samlingsbasert på Kirkenes med oppstart hvert tredje år. Utdanningen gjennomføres på deltid over 4 år.

Lenke til studieprogramside
Opptakskrav: Se programside
Søknadsprosess: Se programside.

UiT Kirkenes som studiested – Barentshuset

UiT Kirkenes sine lokaler i Barentshuset er fleksible og tilrettelagte lokaler for utdanning og formidling. UiT tilbyr til enhver tid samlingsbaserte utdanninger som er viktig for regionen, og er et naturlig samlingssted for nettbaserte studenter i regionen. Barentsinstituttet ved UiT holder også til her, og driver med utstrakt forsknings-, utviklings- og formidlingsaktivitet.

UiT-studenter som deltar på samlings- og nettbaserte tilbud ved andre campus, for eksempel i Alta eller Tromsø, kan benytte UiTs fasiliteter i Kirkenes som studiested i hverdagen. Dette gjelder både for studenter på fulle gradsgivende studieprogram og for deltidsstudenter. Vi har blant annet studenter fra lærerutdanning, sosialt arbeid, sykepleie, økonomi og ledelse som benytter UiT Kirkenes sin infrastruktur til bl.a. læringsarealer, undervisningsrom, gjennomføring av eksamen og som et sosialt møtested.

Pågående utdanninger og prosjekt ved UiT Kirkenes

Reiseliv og entreprenørskap
Gjennomført H23
Lenke til emneside
Gjennomført V24
Lenke til emneside
Sikkerhet og beredskap.
Gjennomført H23
Lenke til emneside
Gjennomført H23
Lenke til emneside
Gjennomføres V24
Lenke til emneside
Gjennomføres V24
Lenke til emneside
Barnehagelærer
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master
Sykepleie
Pågående prosjekter