Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Agenda Nord-Norge setter praksis på dagsorden

Med temaet "Ka no, Nord-Norge?" diskuterte flere aktører fra næringslivet lys i husan langs kysten - og her kan praksisordningen bidra

Mangel på folk og arbeidsplasser i Nord-Norge ble tatt opp som en av de største utfordringene for landsdelen vår. Flere aktører var enige om at næringslivet i Nord-Norge må satse hardere på rekruttering, og få ungdommen til å bli. Liv B. Ulriksen, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge, åpnet dagen 8. november med å rette seg mot sjømat og dens lave klimaavtrykk.

- Klimaendringene kommer hit først, og da er villfanget fisk en viktig naturressurs.

Hun mener videre havområdene til Norge gir oss sentrale forutsetninger for vekst og utvikling i sjømatsektoren. Ulriksen snakker om mangel på arbeidsplasser, og at mange unge står uten arbeid i Nord-Norge.

Praksis i sjømatnæringen er en ypperlig mulighet for unge og studenter til å komme seg ut i distriktene. I praksis har studentene mulighet til å komme nærmere på et lokalsamfunn og undersøke hvilke muligheter som er der. Dette kan være en viktig bidragsyter til vekst i distriktene.

Også næringsminister Jan Christian Vestre trakk frem havbruk som en kilde til sunn, trygg og ren mat. 

- Havbruksnæringen birdrar til å skape verdier langs kysten med investeringer og vekst, sier han.

Han ønsker videre å løfte næringen og ta nye steg. 

For studentene på fiskeri- og havbruksvitenskap er det sentralt at Norge ønsker å satse på havbruksnæringen og at det finnes attraktive arbeidsplasser også i Nord-Norge.

Liv B. Ulriksen åpnet Agenda Nord-Norge den 8. november. Foto: Amalie Hefre Lie