Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Høstens praksis er i gang!

Studentene i femte semester på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap er nå i gang med praksis.

I tre uker i løpet av høsten har 45 studenter studenter praksis hos 29 praksisbedrifter. 

Praksis er en av fire moduler i emnet "FSK-2040 Bærekraftig sjømat". I uke 38, 42 og 46 er studentene i praksis hos bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen marine næringer. 

Jobbferdigheter står i fokus, og i praksisbedriften skal studentene utføre arbeidsoppgaver etter anvisning fra nærmeste leder. Studentene skal lære seg hvilke krav og forventninger en leder i en sjømatbedrift har til sine arbeidstakere, og om ansvarslinjer, plikter og rettigheter.

Vi ønsker alle lykke til og gleder oss til å høre studentenes historier!