Partnerinstitusjon:
University of the Sunshine Coast

Australia

University of the Sunshine Coast

Australia

Om University of the Sunshine Coast

University of the Sunshine Coast (USC) ble grunnlagt i 1994 og åpnet i 1996 med 524 studenter. I dag (2019) har USC 16 600 studenter, og har flere campus beliggende mellom Brisbane og Fraser Coast, med hovedcampus i Sippy Downs, Sunshine Coast, Queensland, Australia.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Krav om språkkunnskaper
Engelsk:
Minimum karakteren 4 fra vg. Eventuelt beståtte emner på universitetsnivå med engelsk som undervisningsspråk eller bekreftelse fra UiT på studentens ferdigheter i engelsk.

CEFR-level B2 i engelsk

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 9 study programmes