Partnerinstitusjon:
Seoul National University

Sør-Korea

Seoul National University

Sør-Korea

Om Seoul National University

Seoul National University (SNU) ble grunnlagt i 1946 men kan spore sine røtter tilbake til 1895 da Keiser Gojong etablerte Koreas første moderne utdanningsinstitusjoner som omfattet jusstudium og en lærerskole. SNU er et forskningsuniversitet og har mer enn 28 000 studenter (2018) og 5 400 akademisk ansatte. Gwanak campus, som er hoved-campus, og Yeongeon medisinske campus, befinner seg i Seoul. SNU omfatter videre Pyeongchang campus og har også aktivitet i Suwon.

Antall utvekslingsplasser

2 utvekslingsplasser per studieår.

Åpen avtale, men anbefales for studieprogrammene:

- Geologi - bachelor

- Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes