Partnerinstitusjon:
Riga Technical University

Latvia

Riga Technical University

Latvia

Om Riga Technical University

Riga Technical University (RTU) ble grunnlagt i 1862 mens Latvia var en del av det russiske tsardømmet. Universitetet har med sin lange historie Nobelprisvinnere, presidenter og statsministre som tidligere professorer og studenter. RTU er det største forskningsbaserte universitetet i Baltikum med 14 700 studenter, 563 doktorgradsstudenter og omtrent 1 200 akademisk ansatte, og er lokalisert i hovedstaden Riga.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for kjemi: 3 utvekslingsplasser for studenter, 3 for faglig ansatte og 3 for administrativt ansatte.
Institutt for fysikk og teknologi: 3 utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 8 study programmes