Partnerinstitusjon:
University of Latvia

Latvia

University of Latvia

Latvia

Om University of Latvia

University of Latvia (LU) ble grunnlagt i 1919, ett år etter at Latvia i 1918 erklærte selvstendighet. Med mer enn 14 000 studenter, 13 fakulteter og over 20 forskningsinstitutter og uavhengige studiesentre er LU ett av de største og et av de ledende forskningsuniversitetene i Baltikum. Universitetet er lokalisert i hovedstaden Riga.

Utvekslingsplasser

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler har følgende institutter utvekslingsplasser for studenter:

- Institutt for språk og kultur,

- Institutt for farmasi,

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 8 study programmes