Partnerinstitusjon:
Tampere University

Finland

Tampere University

Finland

Om Tampere University

University of Tampere ble grunnlagt i Helsinki i 1925 og ble flyttet til Tampere i 1960 hvor det i 1966 fikk status som universitet. Universitetet har 1 900 ansatte og 20 000 studenter fordelt på seks fakulteter og to campus i Tampere.

Utvekslingsplasser

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

Institutt for språk og kultur,
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,

Det helsevitenskapelige fakultet (medisin),
Institutt for psykologi og
Institutt for samfunnsvitenskap.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 7 study programmes