9 study programmes:

- master, 2 år
- 2 semestre
- master, 2 år
(Musikkutøving - master) - master, 2 år
- 2 semestre
- bachelor, 4 år
- master, 2 år