Emnegruppe utland

På siste studieår på bachelorprogrammet kan studentene velge emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

5.semester

 

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

6.semester

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet. Emnene som velges må være relevant for en utdanning innen det økonomisk-administrative fagområdet eller relevant for å utøve økonomisk-administrative arbeidsoppgaver. 

Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden Studentutveksling UiT

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 22.03.2024

Emnegruppe utland