Gjennom piggtråden – den glemte russefangeleiren ved Laksvatn

Tilbud om vandreutstilling

Ved Laksvatn i Balsfjord kommune i Troms sto det på slutten av andre verdenskrig en leir for sovjetiske krigsfanger. Den kom ikke med i tyske opptegnelser, og knapt nok i norske rapporter etter krigen. I dag er den så godt som glemt. 

Men bak noen trefigurer i ei stue, og bak vollene i utkanten av et jorde, skjuler det seg en historie om krigsdrama, slavearbeid, medmenneskelighet og modig innsats fra lokalbefolkninga.

Tromsø Museum har i samarbeid med Tromsø Forsvarsmuseum laga ei utstilling som presenterer vitnesbyrd om sterke hendelser i vår nære fortid. Vi håper å kaste nytt lys over denne delen av krigshistorien, både i Balsfjord og i Nord-Norge for øvrig.

I november 1944 ble det satt opp en krigsfangeleir på gården Fossheim ved Laksvatn, som ligger ved Balsfjorden i Troms. Omkring 500 fanger bodde her den siste krigsvinteren. Fangene skulle bygge en vei. Den tyske krigsmakten var på vikende front og hadde begynt tilbaketrekking fra Finnmark og Nord-Finland. For å berge utstyr og folk ut trengtes flere veier.

Laksvatn leir hadde usle bofohold, og fangene bodde 20-25 mann i enkle finérhytter beregnet på 12 personer. Da freden kom, ble fangene flytta og leiren sanert. I dag finnes det nesten ikke spor av den, verken i terrenget eller i arkivene. Men folk i bygda husker, og Tromsø Museum har samlet inn minner og historier for å sette sammen et bilde av hvordan det var her i krigens siste år.

Sammen med norske inspektører kom den svenske fotografen Sven Hörnell til Laksvatn leir bare noen dager etter frigjøringa i mai 1945. Han tok bilder av fangene, som er dårlig kledd, men ellers virker sunne og friske på bildene. Det ser ikke ut som de ble sultefora eller mishandla. Hörnells bilder danner den visuelle grunnstammen i utstillinga.