HelseIntro: Flyktninger med psykiske helseutfordringer

Hvordan kan vi styrke flyktningefamilier med psykiske helseutfordringer i møtet med offentlige tjenester og institusjoner?

To kvinner på buss

Mange flyktninger som går i introduksjonsprogrammet har med seg opplevelser, eventuelt traumer, som påvirker deres psykiske helse. Ikke bare for de enkelte individene, men også for familiedynamikken (barn med traume påvirker foreldre og vice versa). Ikke alle kan eller vil få hjelp i psykisk helsevern.

Ansatte i offentlige tjenester og institusjoner møter disse menneskene jevnlig. Hvordan kan ansatte, istedenfor å sykeliggjøre og passivisere, 
få tak i individenes/familienes ressurser uten å benekte utfordringene de måtte gå gjennom? 

Denne fagdagen arrangeres av forskningsprosjektet HelseIntro og er relevant for ansatte i flyktningetjenester, voksenopplæringssentre, flyktninghelsetjenester, Nav, lærere og barnehageansatte.

Vårt ønske er at deltakerne skal få faglig påfyll, men også at de kan møtes på tvers av instanser.

Klikk her for å melde deg på

 

When: 02. Dec 2022 kl. 11.00–15.30
Where: Scandic hotell, Tromsø sentrum
Location / Campus: Tromsø, Other
Target group: Besøkende
Contact: Johanna Laue
E-boastta: johanna.laue@uit.no
Add to calendar
Vedlegg / Bilder:
HelseIntro fagdag 021222 - tentativt program 070622