Påske

Photo: Elisabet Aaraas

Ved UiT har vi forskere som kan svare på spørsmål om ski og friluftsliv, snøskred og akuttmedisin, påsketradisjoner og litteratur, og ikke minst nordmenns forhold til naturen og hytta.

Portrettbilde

Erik P Andersson

Unit: Valáštallanallaskuvla

Research areas:

Sports Science

Exercise Performance

Exercise Physiology

Endurance Sports

Portrettbilde

Christopher D'Amboise

Unit: Geodiehtaga instituhtta

Research areas:

Snow science, Avalanche formation, Wet snow avalanches, Slush flows, Rockfall and Landslides.

Methods that I have used in my research are computer simulations, statistics, snow pit and field measurements, sensor development, drone flights and machine learning. 

Portrettbilde

Espen Dahl

Unit: Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta

espen.dahl@uit.no +4777644363
Research areas:

Min forskningsinteresser er knyttet til ulike sider ved religionsfilosofien. Spesielt har jeg vært opptatt av den dynamiske relasjonen mellom det ordinære og det ekstraordinære og fremmede. Denne dynamikken har jeg undersøkt i forhold til det hellige, undring, estetisk erfaring, mystikk og liturgisk feiring. Jeg har videre arbeidet med det onde som teologisk og filosofisk problem. I den sammenheng har jeg også sett nærmere på kroppslig smerte, og hvilken rolle kroppen generelt spiller i teologisk og filosofisk forståelse av inkarnasjon, passivitet, død og oppstandelse. Metodisk står fenomenologi og hverdagsspråksfilosofi sentralt i min forskning. 

Portrettbilde

Marit Anne Hauan

Unit: Norgga árktalaš universitehtamusea

marit.hauan@uit.no +4777645030
Research areas:

Jeg er folklorist med hovedfokus på polar kulturvitenskap.

Forskningsinteresser er polar fangst og polare maskuliniteter! Ei bok med tittelen Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time lanseres i høst. Hauan har vært direktør for Tromsø museum Universitetsmuseet i 12 år, har produsert en rekke utstillinger og er engasjert i forskning innen museologi. Hun var redaktør for bøkene Museologi på norsk og Kjønn på museum. Nordnorsk fortelletradisjon og folketro er også en eviglang forskningsinteresse.

Nå står forsknings- og utstillingsprosjektet Queering the Polarmuseum i fokus. Hauan leder forskningsgruppa XARC Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic.

Portrettbilde

Audun Hetland

Unit: Human Factor in High Risk Environments

Research areas:

Beslutningstaking, Emosjoner og motivasjon, Opplevd sikkerhet, ekstremsport, friluftsliv, adventuretourism

Portrettbilde

Torkjel Tveita

Unit: Klinihkalaš medisiinna instituhtta

Research areas:

Klinisk patofysiologi, aksidentell hypotermi, sirkulasjonsfysiologi.

Portrettbilde

Rune Waaler

Unit: Valáštallanallaskuvla

rune.waaler@uit.no +4778450118
Research areas:

Finnmarksløpet

Friluftsliv og hundekjøring
Tradisjonelt subsistensbasert friluftsliv i Finnmark, herunder jakt og fiske
Motivasjon for friluftsliv, herunder REP og SDT
Allemannsretten
Friluftsliv, naturopplevelse og ansvar for natur
Friluftslivsts meningsinnhold
Økosofi og friluftsliv

Waaler, R (2013) “Friluftsliv in the Norwegian folk high schools – contents and values”. I: Psychological and Pedagogical Aspects of Motivation, trykket høsten 2013. 

Waaler, R Et. al (2012) ”Autonomy Support and Intrinsic Goal Progress Expectanct and Its Links to Longitudinal Study Effort and Subjective Well-Being: The Differential Mediating Effects of Intrinsic and identified Regulations and the Moderator Effect of Effort and intrinsic Goals”. Scandinavian Journal of Educational Research. 

Waaler, Rune. (2011) “Allmennhetens ferdsel i Finnmark. Sammenstilling og drøfting av allmennhetens ferdsel i utmarka knyttet til fjellstuer, turlag og ødestuer”, HIF-Rapport 2011:3

Aas, Øian, Waaler og Skår (2010)”Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark” , NINA Rapport 642

Portrettbilde

Jørn Weines

Unit: Result

jorn.weines@uit.no +4777645555
Research areas:

Simulering og spill i høyere utdanning, selvregulert læring, sosial simulering/serious games, historiske spillstudier, analoge spill (brett-, kort-, rollespill), fiskerihistorie, miljøhistorie, teori og metode, minnehistorie.

Portrettbilde

Henning Howlid Wærp

Unit: Giela ja kultuvrra instituhtta

Research areas:

 

Polarlitteratur

Arktisk litteratur

Knut Hamsuns forfatterskap

Cora Sandels forfatterskap

Norsk lyrikk

Reiseskildringer

Nordnorsk litteratur

Økokritikk

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no