Russland og russisk

Portrettbilde

Laura Alexis Janda

Unit: Giela ja kultuvrra instituhtta

laura.janda@uit.no +4777645680
Research areas:

russisk språk, slaviske språk, samisk språk, lingvistikk, kognitiv lingvistikk, korpus lingvistikk

Portrettbilde

Petia Mankova

Unit: Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta

Research areas:
  • russisk historie på 1900 og 2000-tallet
  • lokalhistorie og regionalhistorie  Murmansk oblast (Nordvest-Russland) 
  • urfolks og minoritetshistorie
  • visuelle kilder
  • sosialhistorie

Mine faglige interesser ligger i skjæringsfeltet mellom moderne historie, antropologiske perspektiver og visuell kultur. Gjennom en rekke forskningsprosjekter har jeg opparbeidet meg dyptgående kjennskap til Nordvest Russland, norsk-russiske relasjoner og urfolk i Arktis. Jeg var billedredaktør og redaksjonssekretær for bokprosjektet "Det Asymmetriske Naboskap: Norge og Russland 1814-2014" og har undervist ved UIT siden 2001.

Fra 2021 er jeg arbeidspakkeleder i mobilitetsprosjektet  History politics and war memories of the North (UPAST) og i forskningsprosjektet 'Memory politics of the North, 1993-2023. An interplay perspective' (NORMEMO)

Jeg er også tilknyttet forskningsprosjektet  «Den andre verdenskrigen i nord» og deltar også i Justnorth 

Portrettbilde

Kari Aga Myklebost

Unit: Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta

Research areas:

1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk.  Historiefagets teori og metode. Minnepolitikk og historiebruk.

Fra 2021 leder av det NFR-finansierte forskningsprosjektet Memory Politics of the North, 1993-2023. An Interplay Perspective (NORMEMO), og mobilitetsprosjektet History Politics and War Memories of the North. A Norwegian-Russian cooperation project in education and research (UPAST).

Portrettbilde

Tore Nesset

Unit: Giela ja kultuvrra instituhtta

tore.nesset@uit.no +4777645633
Research areas:

Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom kognitiv lingvistikk og russisk språkvitenskap med særlig vekt på kvantitativ analyse av korpusdata. Jeg er også interessert i historisk lingvistikk og har skrevet læreboken How Russian Came to Be the Way It Is (Slavica Publishers 2015).

Portrettbilde

Jens Petter Nielsen

Unit: Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta

Research areas:

Russisk og sovjetisk historie de siste 200 år. Norsk-russiske relasjoner de siste 200 år. Den russiske historieforskningens historie. Den nordlige sjørutes historie fra 1600-tallet til idag. Finnmarks historie, særlig Alta.

Portrettbilde

Yngvar B. Steinholt

Unit: Giela ja kultuvrra instituhtta

Research areas:

Russisk samtidskultur, kunst og aktivisme. Sovjetisk og postsovjetisk populærmusikk. Sound studies. Industriell estetikk. Framstillinger av galskap og det irrasjonelle i russisk litteratur. Russisk og østslavisk politikk og samfunn. Russlands kulturelle og politiske forhold til tidligere sovjetstater og den sovjetiske fortiden. Norsk-russiske, norsk-ukrainske og norsk-hviterussiske relasjoner og deres representasjon i kunst og kultur.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no