Finans, aksjer og rentenivå

Photo: Mostphotos
Portrettbilde

Torun Fretheim

Unit: Gávpeallaskuvla

Research areas:

Finans, råvarer og råvaremarkeder.

Portrettbilde

Espen Sirnes

Unit: Gávpeallaskuvla UiT Romssas

Research areas:

Finans

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no