#
#
Musihkkakonservatoria anne.eriksen@uit.no +4777660421 Tromsø ILP Tromsø 3.072

Anne Eriksen • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  What do students learn in a cross-cultural negotiation? A transformative learning approach
  Journal of International Business Education 2020 OMTALE
 • Anne Eriksen :
  En samlingsstund tar form - samlingsstundens dramaturgi.
  Universitetsforlaget 2020
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning - å øve på framtida.
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Anne Eriksen :
  Iscenesatt ulikhet. Internasjonalt samarbeid i teaterutdanninger.
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV / DOI
 • Anne Eriksen :
  Fra hjerte til hjerte.
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Anne Eriksen :
  Teater i kulturskolen - en arena for demokratiutdanning?
  Fagbokforlaget 2017
 • Anne Eriksen, Annelise Brox Larsen, Tove Leming :
  Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education
  Reflective Practice 2015 DOI
 • Bjarne Isaksen, Anne Eriksen :
  Kunsten å være urolig
  Universitetsforlaget 2022
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Kunsten å samles
  Universitetsforlaget 2020
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Harald Eivind Moe, Greta Heim, Bengt Haugseth :
  Endelig søkelys på de praktiske og estetiske fagene i skolen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Greta Heim, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  En lysere fremtid i skolene?
  Altaposten 2022
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Greta Heim, Anne Eriksen, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Becoming a Teacher - An Introductory Program for New Student Teachers
  2022
 • Tove Leming, Anne Eriksen :
  Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning
  2021
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Kortfilm om dilemmaer i forhandlinger: Relasjon for enhver pris?
  2021
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  kortfilm om dilemmaer i forhandlinger: Hvem vinner på uetisk atferd?
  2021
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset :
  Den første uka. Introduksjon til lærerutdanninga
  2021
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Samlingens kunst
  Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2021
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik :
  Hvordan skape nye former for internasjonalt samarbeid?
  2020
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Innledning. Kunsten å samles
  Universitetsforlaget 2020
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Oppstart med STIL
  2019
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  "Kunsten å samles"
  2018
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Acting as action? Drama as action strategy in teacher education.
  2018
 • Hilde Blix, Anne Eriksen, Michael Strobelt :
  Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 DOI
 • Anne Eriksen :
  Forelesningens dramaturgi
  2018
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset, Ann Karin Tobiassen :
  Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov
  2017
 • Anne Eriksen :
  From heart to heart. International Collaboration in drama and theatre education
  2017
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Becoming a teacher through processes of engagement and motivation
  2017
 • Anne Eriksen, Rikke Gürgens Gjærum, Trude Nilsen :
  Mye på spill: drama som læringsform får det til.
  Nordlys 25. Apr 2017
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Kunsten å leke seg til kompetanse
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2017
 • Rikke Gürgens Gjærum, Anne Eriksen :
  FAGOMRÅDET DRAMA/TEATER
  2017
 • Anne Eriksen, Kristina Junttila Valkoinen :
  Enhancing quality in drama and theatre training and Artistic based Research in Norway and Russia: Tradition and New trends in Drama and Theatre
  2016
 • Anne Eriksen, Pål anders Opdal, Jens Breivik :
  Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Teaterstudenter har SALG på timeplanen
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016
 • Anne Eriksen, Anders A Johansen :
  Trenger vi drama- og teaterutdanning i Nord-Norge?
  Nordlys 2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Amiable kunde - aggressiv selger
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Analytisk kunde og submissiv selger.
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Ekspressiv kunde og kundeorientert selger.
  2016
 • Kristina Junttila Valkoinen, Anne Eriksen :
  Peer Gynts vei - Regi, forestilling: samarbeidsprosjekt med St. Petersburg Statlige Universitet for Kultur og UiT
  2016
 • Anne Eriksen, Tove Leming, Annelise Brox Larsen :
  Making connections between theory and practice using role-play and forum theatre
  2015
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Rollespill som undervisningsaktivitet: Hva lærer studentene?
  2015
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn?
  2014
 • Anne Eriksen :
  I Stanislavskijs rike
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2014
 • Anne Eriksen :
  Kunstfag for empati og respekt i skolen
  Harstad Tidende 06. Dec 2014
 • Anne Eriksen :
  Kunstfag for empati og respekt i skolen
  Nordlys 08. Dec 2014
 • Anne Eriksen :
  Kunstfag for empati og respekt i skolen
  Finnmark Dagblad 20. Nov 2014
 • Anne Eriksen :
  Kunstfag for empati og respekt
  Avisa Nordland 12. Dec 2014
 • Anne Eriksen :
  Kortfilmer om forskningsveiledningens utfordringer
  2014
 • Beathe Sætveit, Anne Eriksen :
  Hvordan gjøre utdanning i drama og teater relevant for undervisning i kulturskolen?
  2013
 • Anne Eriksen :
  Being relevant - that is the question
  2013

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  ILP Tromsø 3.072