Anne-Karin Måseide-Olsen


  • Giovanna Bertella, Anne-Karin Måseide-Olsen, Sara Lupini, Cecilia Rossi Romanelli, Xavier Font :
    Innovation and Sustainability through Creative Workshops. Innovasjonsprosjekt i samarbeid med Tromsø Kommune, Visit Tromsø, Tromsø Sentrum AS og Næringsforeningen, Flow Coworking.
    2020

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →