Tove Andersson  • Salamonsen, Anita; Arnesen, Yngvild; Andersson, Tove; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Reedtz, Charlotte; Sundstrøm, Mariann; Sørensen, Kamilla; Kemi, Ristin R.; Frafjord, Jartrud Sofie; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge. (data) (prosjekt) 2021.
  • Salamonsen, Anita; Andersson, Tove; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Medvirkning i barnevernet: Et videointervju med Tove Andersson, seniorrådgiver ved RKBU Nord og Tjenestestøtteprogrammet for kompetanseheving i kommunalt barnevern. (data) (prosjekt) 2021.
  • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Andersson, Tove. Fortolkning og analyse. Video 2 av 2. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2021-06-01 - 2021.
  • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Andersson, Tove. Fortolkning og analyse. Video 1 av 2. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2021-06-01 - 2021.
  • Havnen, Karen J Skaale; Andersson, Tove. Fordypningsmodul i analysearbeid. Samling for prosessledere i tjenestestøtteprogrammet for barnevern 2020-10-26 - 2020-10-28 2020.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    MH2 L.10.353

    Click for bigger map