No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Buohccidikšu ja joatkkaoahppu, Áhkanjárga karin.r.pedersen@uit.no 76966296 Narvik Narvik C5040

Pedersen, Karin Ravn


Worktitle

Virgečilgehus


 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 155 - 175.
 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Lederes forventninger til nyutdannede sykepleiere fordrer samarbeid med utdanningen.. Geriatrisk sykepleie 2019; Volum 1. ISSN 1891-1889.s 22 - 29.
 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann; Nymo, Randi Inger Johanne. De kommer som sykepleiere, ikke som studenter. Geriatrisk sykepleie 2018 (01). ISSN 1891-1889.s 28 - 36.
 • Tingvoll, Wivi-Ann; Pedersen, Karin Ravn; Nymo, Randi Inger Johanne. Ny praksismodell gjorde studentene bedre i ledelse og organisering. Sykepleien Forskning 2018. ISSN 1890-2936.s 19 - .s doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.73575.
 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten/brukeren i kommunehelsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 106 - 123.
 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann; Vestly, Synnøve. Folkehelseperspektivet i sykepleierutdanningens fagplaner. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 74 - 90.
 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Kompetanseutfordringer i sykehjem - en studie basert på sykepleieres erfaring fra hverdagssituasjoner. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 87 - 104.
 • Vrenne, Åse Berit; Pedersen, Karin Ravn. Hvordan gi god pasientveiledning?. (fulltekst) Tidsskriftet sykepleien 2012; Volum 100 (7). ISSN 0806-7511.s 52 - 54.
 • Hansen, Camilla; Larsen, Reidun; Malme, Anne Kathrine N; Malambo, Moonga Rosah; Nesje, Ruth; Pedersen, Karin Ravn; Jenssen, Unni; Eklund, Marthe Lyngås; Korsæth, Dag; Hovland, Olav Johannes. Internasjonalisering i sykepleierutdanningen på bachelornivå: Erfaringsrapport om samarbeidet mellom Tanga International Competence Center i Tanzania og universitet og høgskoler i Norge fra 2008 - 2020.. 2021.
 • Eklund, Marthe Lyngås; Korsæth, Dag; Malambo, Moonga Rosah; Jenssen, Unni; Pedersen, Karin Ravn; Nesje, Ruth; Hansen, Camilla; Malme, Anne Kathrine N; Larsen, Reidun. Internasjonalisering i sykepleierutdanningen på bachelornivå: Erfaringsrapport om samarbeidet mellom Tanga International Competence Center i Tanzania og universitet og høgskoler i Norge fra 2008 - 2020.. 2021.
 • Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Hva forventes av en nyutdannet sykepleier i sykehjem - fra et lederperspektiv. NSF utdannings - forskningskonferanse Læring for livet – i praksis og akademia 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.
 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten [poster]. Forskning for praksis - praksis for forskning 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.
 • Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. 2016.
 • Pedersen, Karin Ravn; Lindgren, Sari; Evju, Anne Svelstad; Tingvoll, Wivi-Ann. Fagdag Eldre og ernæring. Fagdag Eldre og ernæring i regi av NSF lokale faggruppe geriatri og demens 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.
 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten. NSFs fag og forskningskonferanse 2016-06-30 - 2016-07-01 2016.
 • Pedersen, Karin Ravn. Pasientveiledning ved kirurgisk avdeling UNN-Narvik : rapport fra samarbeidsprosjekt mellom institutt for helse og sykepleievitenskap, Høgskolen i Narvik og kirurgisk avdeling ved UNN-Narvik, våren 2008. 2009.
 • Pedersen, Karin Ravn; Vrenne, Åse Berit; Berthelsen, Anne Kristine; Lillevåg, Rita. Pasientveiledning : et samarbeidsprosjekt mellom kirurgisk sengepost, UNN Narvik og Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Høgskolen i Narvik. Nord-Norske helseløsninger 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.
 • Pedersen, Karin Ravn; Vrenne, Åse Berit. Pasientveiledning : eksempler på studentarbeid. Nord-Norske helseløsninger 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Narvik C5040

  Click for bigger map