20140823_171718-1.jpg
20140823_171718-1.jpg
Servodatdiehtaga instituhtta rudi.kirkhaug@uit.no +4777646504 91194796 Tromsø SVHUM D 2019

Rudi Kirkhaug • Kirkhaug, Rudi; Mikalsen, Knut h. Coping with autonomy. Antecedents of interaction between bureaucrats and politicians. Public Management Review 2009; Volum 11 (2). ISSN 1471-9037.s 137 - 154.s doi: 10.1080/14719030802685735.
  • Kirkhaug, Rudi; Glomseth, Rune. Å takle endring: Hva fremmer og hemmer reformer i organisasjoner generelt og politiet spesielt?. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202609016.s 281 - 302.
  • Kirkhaug, Rudi. Lederskapsskjønn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 33 - 52.
  • Hana, jan; Kirkhaug, Rudi. Physicians’ leadership styles in rural primary medical care: How are they perceived by staff?. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2014; Volum 32 (1). ISSN 0281-3432.s 4 - 10.s doi: 10.3109/02813432.2013.874083.
  • Kirkhaug, Rudi. Kausalitet i lederskaps- og organisasjonsforskningen – metodevalg og virkelighet. Nordiske organisasjonsstudier 2013; Volum 15 (2). ISSN 1501-8237.s 5 - 24.
  • Hana, jan; Maleta, K; Kirkhaug, Rudi; Hasvold, Toralf. "PHC Leadership: Are Health Centres in Good Hands? Perspectives from 3 districts in Malawi". Malawi Medical Journal 2012; Volum 24 (3). ISSN 1995-7262.s 46 - 51.
  • Kirkhaug, Rudi. Conditions for communication in risk exposed organisations. (fulltekst) Journal of General Management (JGM) 2011; Volum 36 (2). ISSN 0306-3070.s 23 - 36.s doi: 10.1177/030630701003600202.
  • Kirkhaug, Rudi. The relationships between social and formal working conditions and charisma. Organization Management Journal 2010 (7). ISSN 1541-6518.s 229 - 239.s doi: 10.1057/omj.2010.27.
  • Kirkhaug, Rudi. Antecedents of risk in compliance enhancing organizations. International Journal of Organizational Analysis 2010; Volum 18 (4). ISSN 1934-8835.s 430 - 441.s doi: 10.1108/19348831011081895.
  • Kirkhaug, Rudi. Charisma or Group Belonging as Antecedents of Employee Work Effort?. Journal of Business Ethics 2010; Volum 96 (4). ISSN 0167-4544.s 647 - 656.s doi: 10.1007/s10551-010-0490-5.
  • Kirkhaug, Rudi. The relationship between delegation and formalization in the public sector. International Journal of Public Administration 2010; Volum 33 (8 & 9). ISSN 0190-0692.s 431 - 440.s doi: 10.1080/01900692.2010.489459.
  • Kirkhaug, Rudi; Mikalsen, Knut h. Coping with autonomy. Antecedents of interaction between bureaucrats and politicians. Public Management Review 2009; Volum 11 (2). ISSN 1471-9037.s 137 - 154.s doi: 10.1080/14719030802685735.
  • Kirkhaug, Rudi. The Management of Meaning - Conditions for Perception of Values in a Hierarchical Organization. Journal of Business Ethics 2009; Volum 87 (3). ISSN 0167-4544.s 317 - 324.s doi: 10.1007/s10551-008-9920-z.
  • Kirkhaug, Rudi. Antecedents of role conflict in compliance-enhancing organizations. (fulltekst) Psychological Reports 2009; Volum 105 (3). ISSN 0033-2941.s 1113 - 1125.s doi: 10.2466/PRO.105.F.1113-1125.
  • Kirkhaug, Rudi. Loyalty and Creativity in a Disciplinary Organization. The Journal of creative behavior 2009; Volum 43 (2). ISSN 0022-0175.s 135 - 147.
  • Kirkhaug, Rudi; Halvari, Hallgeir. Relations among freedom of action, goal orientation, coupling and satisfaction with the frame management among school managers. Psychological Reports 1998; Volum 83 (august). ISSN 0033-2941.s 339 - 352.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse 2. utgave. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031460.
 • Kirkhaug, Rudi. Endring, organisasjonsutvikling og læring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02848-4.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap - person og funksjon. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02570-4.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02173-7.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederprogram UiT. Ledersamling 2019-06-17 - 2019-06-17 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Endring, organisasjonsutvikling og læring. Tromsø kommune ledersamling 2019-01-11 - 2019-01-11 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap og fellesskap. Presteseminar 2019-01-14 - 2019-01-14 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse i barnehager. Styrerutdanning 2019-01-15 - 2019-01-15 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Ledersamling 2019-06-05 - 2019-06-05 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Utviklingskonferanse i Lindesnes. Ledersamling 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering og ledelse av utviklingsarbeid. Ledersamling 2019-03-11 - 2019-03-12 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Enring og arbeidsmiljø. KS ledersamling 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering og ledelse av utviklingsarbeid. Ledersamling 2019-04-02 - 2019-04-03 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Helseledelse. Mastersamling 2019-05-07 - 2019-05-08 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisasjonsbygging og lederskap. Ledersamling nye Orkland kommune 2019-04-24 - 2019-04-25 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Prosjektledelse for utviklingsarbeid. Ledersamling 2019-04-09 - 2019-04-10 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Lederseminar 2019-03-04 - 2019-03-04 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse og organisering av plan- og utviklingsarbeid. Fagsamling 2019-03-11 - 2019-03-12 2019.
 • Kirkhaug, Rudi. Etisk refleksjon og verdibevissthet. Betydning for kvalitet, trivsel og samhandling. 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. KS Mestringsledelse. KS ledersamling 2018-12-17 - 2018-12-17 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. KS presentasjon av rapport. Etikkprisutdeling 2018-12-07 - 2018-12-07 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Tillit og makt i offentlig sektor. Ledersamling 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endringsledelse i helse- og omsorgssektoren. Ledersamling 2018-11-07 - 2018-11-07 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Gjesteforelesning 2018-10-17 - 2018-10-18 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskapsskjønn - innhold og betingelser. Ledersamling Troms fylkeskommune 2018-10-02 - 2018-10-02 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Teamledelse i sykehus. Ledersamling UNN 2018-09-20 - 2018-09-20 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endringens dilemma. Ledersamling UiT 2018-09-17 - 2018-09-17 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Sikkerhetskultur og CRM 330-skv. Skvadronseminar 2018-09-12 - 2018-09-12 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endring, organisasjonsutvikling og læring i kommuner. Ledersamling 2018-09-07 - 2018-09-07 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Om å være leder i offentlig sektor. Ledersamling 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i kirken. Biskopens ledersamling 2018-06-14 - 2018-06-14 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse i spagat. Ledersamling 2018-06-13 - 2018-06-13 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse. Ledersamling 2018-06-07 - 2018-06-07 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering og ledelse av plan- og utviklingsarbeid. Ledersamling 2018-06-05 - 2018-06-06 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endringsledelse – en krevende balansekunst mellom makt og tillit. Konferanse 2018-04-20 - 2018-04-20 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse - gode pasientforløp. Konferanse 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse i kommunal helseforetak. Etikkkonferanse 2018-04-11 - 2018-04-11 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Å lede reiselivsbedrifter. Klyngesamling 2018-04-10 - 2018-04-10 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endring, organisasjonsutvikling og læring. Forelesning 2018-04-05 - 2018-04-05 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Tillit, kultur og lederskap. Ledersamling 2018-03-21 - 2018-03-21 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap og "Compliance". Ledersamling 2018-03-13 - 2018-03-13 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Omstilling og ivaretakelse. Ledersamling UNN 2018-03-13 - 2018-03-13 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ledersamling 2018-03-08 - 2018-03-08 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering og ledelse av plan- og utviklingsarbeid. Ledersamling 2018-03-06 - 2018-03-07 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. LEDERSKAP. Tilnærminger og utfordringer. Ledersamling UiT 2018-02-20 - 2018-02-20 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ledersamling 2018-01-25 - 2018-01-25 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse i kommunale helse- og omsorgstjenester. Ledersamling 2018-01-24 - 2018-01-24 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse i barnehager. Styrersamling 2018-01-16 - 2018-01-16 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap og fellesskap. Lederseminar 2018-01-15 - 2018-01-15 2018.
 • Kirkhaug, Rudi. Utfordringer og gleder ved endringsledelse. Samhandlingskonferansen 2017-11-28 - 2017-11-28 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Samarbeid om etisk kompetanseheving 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisasjonsendring og endringsledelse. Ledersamling Troms fylkeskommune 2017-11-15 - 2017-11-15 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Endringer og Pasientforløp. Fagsamling 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse. KS Samarbeid om etisk kompetanseheving: Etikk, kvalitet og ledelse 2017-10-23 - 2017-10-23 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Gjesteforelesning 2017-10-18 - 2017-10-19 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse. Ledersamling gode pasientforløp 2017-09-13 - 2017-09-13 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap og motivasjon. Ledersamling sykehusapotek nord 2017-09-05 - 2017-09-05 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Endrings- og utviklingsledelse. Samling Gode pasientforløp 2017-08-30 - 2017-08-30 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Endringers godhet og ondskap. Helsefak ledersamling 2017-06-14 - 2017-06-14 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Endring, organisasjonsutvikling og læring i offentlig sektor. Byrådslederens ledersamling 2017-06-09 - 2017-06-09 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Krav til lederskap i profesjonelle organisasjoner. Ledersamling for sykepleierledere 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i barnehagen. Lederutdanning i barnehager 2017-03-21 - 2017-03-21 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering og ledelse av plan og utviklingsarbeid. Ledersamling 2017-04-04 - 2017-04-05 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Tverrfaglig lederskap. Konferanse 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering og ledelse av utviklingsarbeid. Samling for ledere av kunstinstitusjoner 2017-03-30 - 2017-03-31 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i offentlige, desentrale og profesjonelle organisasjoner. Ledersamling 2017-02-17 - 2017-02-17 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Endringsledelse - gode pasientforløp. Fagseminar Helse Nord 2017-02-14 - 2017-02-14 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Kommunalt lederskap. Ledersamling 2017-01-20 - 2017-01-20 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap og fellesskap. Avsluttende presteutdanning 2017-01-16 - 2017-01-16 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse i barnehagene. Lederkurs 2017-01-16 - 2017-01-16 2017.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Masterkurs 2016-11-30 - 2016-12-01 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Byråkrati som bærende element i samfunnet. Ledersamling 2016-11-29 - 2016-11-29 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse i politiet. Ledersamling 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Byråkrati som bærende element i samfunnet. Ledersamling 2016-11-07 - 2016-11-07 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskapsforskning i dag. Alumnisamling 2016-10-28 - 2016-10-28 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i barnehagen. Ledersamling 2016-09-14 - 2016-09-14 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Byråkrati og utvikling. Ledersamling 2016-09-08 - 2016-09-08 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Kommunalt lederskap. Ledersamling 2016-05-26 - 2016-05-26 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Byråkratiets godhet og utvikling. Ledersamling 2016-06-23 - 2016-06-23 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering og lederskap for utvikling. Utviklingssemininar 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederes påvirknings- og fornyingskraft. Ledersamling 2016-03-14 - 2016-03-14 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse i barnehager. Alumnisamling 2016-03-04 - 2016-03-04 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i offentlige organisasjoner. KS-lederkonferanse 2016-03-02 - 2016-03-02 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse av kommunale tjenester. Nettverkssamling 2016-01-26 - 2016-01-26 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering og ledelse av prosjekt- og utviklingsarbeid. Utviklingskurs 2016-01-19 - 2016-01-20 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap og fellesskap. Avsluttende presteutdanning 2016-01-18 - 2016-01-18 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering for sikkerhet i en uforutsigbar verden. Fylkesmannens sjefsmøte 2016 2016-01-07 - 2016-01-07 2016.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse av utviklingsarbeid. Kurs for utviklingsledere 2015-09-15 - 2015-09-15 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap I fylkeskommunen. Ledersamling 2015-01-07 - 2015-01-08 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse av utviklingsarbeid I offentlig sektor. Kurs for kommunale ledere 2015-01-13 - 2015-01-14 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Personalledelse i kommuner. Personalledersamling 2015-02-02 - 2015-02-02 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Resultatstyring I offentlig sektor. Kommunal ledersamling Sortland og Fauske 2015-02-09 - 2015-02-09 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Forelesning 2015-02-11 - 2015-02-12 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Forelesning 2015-02-16 - 2015-02-17 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Forelesning 2015-02-25 - 2015-02-26 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i helsesektoren. Ledersamling 2015-03-04 - 2015-03-04 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Personalsamling Os videregående skole. Personalsamling 2015-03-12 - 2015-03-12 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert lederskap i videregående skoler. Personalsamling 2015-03-13 - 2015-03-13 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse av utviklingsarbeid. Kurs i utviklingsarbeid 2015-03-16 - 2015-03-17 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse av utviklingsarbeid. Kurs i utviklingsarbeid 2015-03-25 - 2015-03-26 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i helsesektoren. Ledersamling rus/psykiatritjenesten 2015-03-27 - 2015-03-27 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i helsesektoren. Ledersamling 2015-04-09 - 2015-04-09 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse I politiet. Lederkurs 2015-04-16 - 2015-04-16 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. "Ledersjekklista" – Mulige verktøy for ledere i akademia. Lederkafe 2015-04-23 - 2015-04-23 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Skoleledelse. Mastersamling evu 2015-09-10 - 2015-09-10 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i barnehagen. Masteremne 2015-09-01 - 2015-09-01 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse i kommuner. Ledersamling 2015-06-16 - 2015-06-17 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse i bibliotektjenesten. Nasjonal fagsamling fylkesbibliotekarer 2015-06-12 - 2015-06-12 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse i helsesektoren. Ledersamling Tromsø kommune 2015-05-27 - 2015-05-27 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Prosjektledelse. Senter for nordlige folk 2015-05-21 - 2015-05-22 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledelse i barnehagen. Ledersamling v/Fylkesmannen 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Forelesning evu-stud 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Kirkelig utdanningssenter 2015-11-11 - 2015-11-11 2015.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisering av utviklingsarbeid. Lederkonferanse for utviklingsledere i fylke og kommuner 2014-03-11 - 2014-03-12 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Prosjekt som verktøy i utviklingsarbeid. Samling av kommunale ledere 2014-01-06 - 2014-01-07 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdier som lederverktøy for skoleledere. Nasjonal skolelederkonferanse 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Modeller for prosjektorganisering i utviklingsarbeid. Bygdemobiliseringskonferansen 2014-02-19 - 2014-02-19 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Foredrag Hålogaland kraft om verdibasert ledelse. Ledersamling 2014-06-16 - 2014-06-16 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Forelesning for PhD: FSK-8003 Leadership skills. FSK-8003 Leadership skills 2014-05-13 - 2014-05-13 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdier som lederverktøy for skoleledere. Alumnisamling for rektorutdanningen 2014-12-10 - 2014-12-10 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdier som lederverktøy I skolen. Alumnisamling rektorutdanningen 2014-12-01 - 2014-12-01 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Forelesning lederkurs 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap I kommuner. Rådmannssamling 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap I barnevernet. Barnevernsledersamliing 2014-11-19 - 2014-11-19 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse for skoleledere. Rektorsamling 2014-11-14 - 2014-11-14 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse for folkehøgskolene. Folkehøgskoleforbundets samling av rektorer 2014-10-31 - 2014-10-31 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse i skolen. Konferanse for kommunale og fylkeskommunale skoleledere 2014-10-14 - 2014-10-14 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse for politiet. Ledersamling 2014-09-05 - 2014-09-05 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse for barnehagestyrere. Forelesning/ledersamling 2014-09-26 - 2014-09-26 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse for styrere i barnehager. Forelesning 2014-09-02 - 2014-09-02 2014.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse for fylkeskommunale ledere. Ledersamling Tromsø fylkeskommune 2013-10-24 - 2013-10-24 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse for diakoner. Fagdag i verdibasert ledelse 2013-11-25 - 2013-11-25 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdier, mål og prosjekt som verktøy for plan- og utviklingsarbeid. Utviklingskonferanse 2013-12-10 - 2013-12-11 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Ledersamling: Verdier i Harstad kommune. Ledersamling 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Betingelser for å lykkes med utviklingsarbeid. Eldrekonferansen 2013-10-17 - 2013-10-17 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Lederskap i barnevernet. Ledersamling 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdier som verktøy for kommunale ledere. Ledersamling 2013-09-24 - 2013-09-25 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse. Ledersamling 2013-09-05 - 2013-09-05 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse i næringslivet. Tromsø næringsforening 2013-06-05 - 2013-06-05 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Situasjonsbetinget lederskap. Ledersamling Harstad kommune 2013-05-29 - 2013-05-29 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Profesjonsorganisasjoner. Ledersamling HSL-fak 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Prosjekt som redskap for utviklingsarbeid. Organisering og ledelse av utviklingsarbeid 2013-03-18 - 2013-03-19 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Arbeidsgivers styringsrett og handlingsrom. Ledersamling 2013-03-12 - 2013-03-12 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Organisasjonsutvikling. Ledersamling 2013-02-01 - 2013-02-01 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Teamledelse. Ledersamling Lenvik kommune 2013-01-16 - 2013-01-17 2013.
 • Kirkhaug, Rudi. Track Leader. NEON Tromsø 2008 2008-11-26 - 2008-11-28 2008.
 • Kirkhaug, Rudi. ”The management of meaning”. 23th EGOS Colloquium 2007-07-05 - 2007-07-07 2007.
 • Kirkhaug, Rudi. "The disadvantage of the organizing society. Role conflict revisited in accuracy enhancing organizations”. 22th EGOS Colloquium, Bergen 2006 2006-07-05 - 2006-07-08 2006.
 • Kirkhaug, Rudi. Dichotomic ideals and bureaucratic realities in times of change. Scandinavian Academy of Management/International Federation of Scholary Associations of Management 2004-07-05 - 2004-07-07 2004.
 • Kirkhaug, Rudi. The nature of formalization in accuracy enhancing organizations in change. 20th EGOS Colloquium 2004-07-01 - 2004-07-03 2004.
 • Kirkhaug, Rudi. Change in professions: Institutional and organizational. Professional development workshop on professional service firms at the Academy of Management meeting, Seattly, August 2003 2003-08-02 - 2003-08-03 2003.
 • Kirkhaug, Rudi. Loyalty and learning within professional organizations in times of change. 19th EGOS Colloquium 2003-07-03 - 2003-07-05 2003.
 • Kirkhaug, Rudi. Byråkratiske idealer og realiteter. Samfunnsviteren 2002 (1). ISSN 0805-7206.s 5 - 7.
 • Kirkhaug, Rudi. Den glemte hverdagen. En studie av autoritetsutøvelse i profesjonsorienterte og desentrale offentlige organisasjoner. Avhandling for den filosofiske doktorgrad. 2000.
 • Kirkhaug, Rudi. ”The organizational imperative”. Workshop on motivation Amsterdam University 1999-02-23 - 1999-02-25 1999.
 • Kirkhaug, Rudi; Halvari, Hallgeir. The relations between freedom of action, goal orientation, coupling, and job satisfaction among school managers. 7th European conference for research on learning and instruction 1997-08-26 - 1997-08-30 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM D 2019

  Click for bigger map