Magne Kveseth • Magne Kveseth, Monica Grini:
  Viktig bok om synet på samisk kunst
  09. Feb 2022 External link
 • Magne Kveseth, Torjer Andreas Olsen:
  Tar debatten om urfolksforskning
  28. Apr 2021 External link
 • Øyvind Ravna, Magne Kveseth:
  – Myndighetene bryr seg lite om at reindrifta sliter
  13. Apr 2020 External link
 • Øyvind Ravna, Magne Kveseth:
  – Staten eide aldri grunnen i Finnmark
  12. Jun 2020 External link
 • Magne Kveseth:
  Fokus på vold i samiske samfunn
  22. Jun 2020
 • Øyvind Ravna, Magne Kveseth:
  – Høyt under taket når EDL er invitert
  26. Nov 2019 External link
 • Øyvind Ravna, Magne Kveseth:
  Reindrifts- og samerett for et større publikum
  13. Sep 2019 External link
 • See all publications in Cristin →
  ALTA_PAV P108

  Click for bigger map