Partnerinstitusjon:
University of Vienna

Østerrike

University of Vienna

Østerrike

Om University of Vienna

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes

Pedagogikk - bachelor, 3 år

Pedagogikk - master, 2 år