Partnerinstitusjon:
University of Hertfordshire

Storbritannia og Nord-Irland

University of Hertfordshire

Storbritannia og Nord-Irland

Om University of Hertfordshire

University of Hertfordshire (UoH) ble grunnlagt i 1952 som en teknisk høgskole og fikk universitetsstatus i 1992. UoH har 24 600 studenter, hvorav 3 800 er internasjonale studenter, og finnes ved tre lokaliteter i Hatfield, Hertfordshire.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 plass for undervisere (lærere).

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 17 study programmes