Partnerinstitusjon:
Aberystwyth University

Storbritannia og Nord-Irland

Aberystwyth University

Storbritannia og Nord-Irland

Om Aberystwyth University

Aberystwyth University (ABER) ble grunnlagt i 1872 og var den første universitetsinstitusjonen i Wales som ga kurs i blant annet kjemi, matematikk, astronomi, historie, filosofi samt en lang rekke språk. ABER har omtrent 8 700 studenter og 10 avdelinger og institutter fordelt på to campuser lokalisert i Aberystwyth, Wales.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med Aberystwyth University med utvekslingsplasser innenfor en rekke studieprogrammer.

Blant annet har:

Institutt for matematikk og statistikk: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for lærere.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi: 3 studentplasser.

Institutt for fysikk og teknologi: 8 studentplasser.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 6 study programmes