Partnerinstitusjon:
University of Jyväskylä

Finland

University of Jyväskylä

Finland

Om University of Jyväskylä

University of Jyväskylä (Jy) ble grunnlagt i 1934 men kan spore sine røtter tilbake til 1863 med opprettelsen av den første finskspråklige lærerutdanningen, såkalte lærerseminar. Universitetet har 2 500 ansatte og totalt 40 000 studenter fordelt på tre campus i Jyväskylä.

Utvekslingsplasser

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:


Institutt for språk og kultur,
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,
Norges fiskerihøgskole,
Institutt for psykologi og
Institutt for samfunnsvitenskap.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes