Partnerinstitusjon:
University of California, Berkeley

USA

University of California, Berkeley

USA

Om University of California, Berkeley

University of California, Berkeley (UoCB) ble grunnlagt i 1868 ved fusjon mellom det private College of California og det statlige Agricultural, Mining and Mechanical Arts College. Universitetet har ca. 42 000 studenter og er lokalisert i Berkeley, California.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet. UC Berkeley er på Lånekassens liste over utalgte læresteder som kan gi rett til tilleggsstipend. Se Lånekassens nettsider for mer informasjon

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 27 study programmes