Partnerinstitusjon:
Södertörn University

Sverige

Södertörn University

Sverige

Om Södertörn University

Södertörn University (SH) ble grunnlagt i 1996 i Flemingsberg, sør for Stockholm. Universitetet har 11 500 studenter og 800 ansatte, og mye av forskningen ved SH er fokusert på spørsmål angående Østersjøen og Øst-E

uropa.

Utvekslingsplasser

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: 2 utvekslingsplasser for studenter.

Gjennom Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes