Partnerinstitusjon:
Gettysburg College

USA

Gettysburg College

USA

Om Gettysburg College

Gettysburg College (GC) er et liberal arts college. Det ble grunnlagt i 1832 av anti slaveri-teologen Samuel Simon Schmucker. Universitetet har 2 600 studenter og 225 akademisk ansatte og er lokalisert i Gettysburg, Pennsylvania.

Campus ligger sentralt i byen og 90 % av studentene bor i studentboliger på campus.

 

Utvekslingsvtalen er ikke spesifisert med hensyn til fag, men åpen for utveksling innenfor en rekke fagområder på bachelor-nivå.. Studiestedet anbefales for studenter på studieprogrammene som er listet på denne siden.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

  

Krav om språkkunnskaper

Det er krav om at studenten har minimum karakteren 4 i engelsk fra videregående skole.

Søknadsinformasjon:

In order to apply, the student must complete and send in the following documents to the

Admissions Office at Gettysburg College (admiss@gettysburg.edu) and the International

Admissions Coordinator, Andrea Buchanan (abuchana@gettysburg.edu):

1. A completed Common Application Form

Students can find a link to the Common Application on Gettysburg¿s website (click ¿Apply

Online¿ to access the Common Application from this webpage).

2. Letter of recommendation from the International Office in UiT. This will take the place

of the teacher and counselor recommendation.

3. Transcript from the University of Tromsø

4. Certificate of Finances Form

After the student has completed all these documents, they should e-mail Andrea Buchanan

(abuchana@gettysburg.edu) to confirm that their application is finished and can be reviewed. 

Skolepengene dekker bolig og måltider på campus. Som utvekslingsstudent ved Gettysburg College bor du, spiser og deltar i fritidsaktiviteter på campus. Skolepengene dekker bolig, måltider og en rekke aktiviteter.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes