Partnerinstitusjon:
Aalto University

Finland

Aalto University

Finland

Om Aalto University

Aalto University (AALTO) ble opprettet i 2010 gjennom fusjoner av tidligere institusjoner og kan spore sine røtter tilbake til 1849 med grunnleggelsen av Helsinki University of Technology. AALTO har 20 000 studenter og 4 000 ansatte fordelt på tre campuser. Hoved-campus Otaniemi er lokalisert i Espoo og de øvrige finnes i Helsinki.

Utvekslingsplasser

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes