Partnerinstitusjon:
Vilnius University

Litauen

Vilnius University

Litauen

Om Vilnius University

Vilnius University (VU) ble grunnlagt i 1579 av Stefan Báthory som var storhertug av Litauen og konge av Polen i Det polsk-litauiske samveldet. VU har 19 800 studenter og 3 500 akademisk ansatte fordelt på 14 fakulteter og 10 andre avdelinger spredt over hele Vilnius på åtte campus, og med ett fakultet i byen Kaunas, Litauen.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har 3 utvekslingsplasser for studenter og 3 for faglig ansatte.

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,
- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,
- Institutt for språk og kultur.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 5 study programmes