Partnerinstitusjon:
University of Turku

Finland

University of Turku

Finland

Om University of Turku

University of Turku ble grunnlagt i 1920 og er det nest største universitetet i Finland. Finlands første universitet, the Royal Academy of Turku, ble grunnlagt i 1640 men det ble flyttet til Helsinki etter den store brannen i Turku i 1827. Universitetet har 19 500 studenter og 3 100 ansatte fordelt på tre campuser; Turku, hvor også Åbo Akademi holder til, Pori og Rauma.

Antall utvekslingsplasser
Det helsevitenskapelige fakultet (medisin) har 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte.
Musikkonservatoriet har 1 utvekslingsplass for faglig ansatte.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

Institutt for språk og kultur,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,
Det helsevitenskapelige fakultet (medisin),
Det juridiske fakultet,
Institutt for psykologi og
Institutt for samfunnsvitenskap,
Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 7 study programmes