Statistiker

En statistiker jobber med matematiske modeller og å analysere data.

Som statistiker er din hovedoppgave å forstå og kommunisere informasjon som tall representerer. Du identifiserer mønstre, vurderer resultater og måler konsekvenser. Dette innebærer å utføre beregninger og analyser på dine modeller for å takle forskjellige problemstillinger. For eksempel kan du utvikle en analytisk modell på en datamaskin og bruke matematiske metoder for å analysere den.

Vanlige arbeidsoppgaver for en statistiker:

  • analysere og tolke data
  • bruke matematiske modeller for å analysere situasjoner med usikkerhet eller tilfeldig variasjon
  • bruke simuleringsmetoder for å analysere komplekse sammenhenger
  • gjøre matematiske sannsynlighetsberegninger og risikoanalyser
  • gi råd om hvor mye og hvordan data bør samles inn
  • skrive rapporter og vitenskapelige artikler
  • holde kurs og foredrag om bruk av statistikk

Du kan spesialisere deg innen ulike områder i statistikk. For eksempel biostatistikere, som analyserer prosesser og målinger fra biologi og medisin, eller aktuarer, som gjør sannsynlighetsberegninger i forsikringsbransjen. Begrepet datavitenskap (data science) brukes gjerne om datanalytikere som bruker statistikk og maskinlæring for å få innsikt fra store menger data fra logger i datasystemer. 

Faget statistikk utvikles stadig og nye problemstillinger dukker opp. Som statistiker må du derfor holde deg oppdatert på nye statistiske metoder og relevante fagområder.

Hvor kan jeg jobbe?

Aktuelle arbeidsplasser kan blant annet være privat næringsliv innen IT, medisin, oljebransjen, sikkerhet, bank og finans, eller offentlige etater som sykehus, universitet og høyskoler, forskningsinstitutter og offentlige etater som Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten og Forskningsrådet. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Mathematical Sciences - master (Tromsø / All)