Revisor

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi. En revisors hovedoppgave er å sikre at informasjon selskaper og organisasjoner gir er til å stole på.

Revisjon er uavhengig kontroll, det vil si å kontrollere at årsregnskapene eller årsrapporter er riktige. En regnskapsfører utarbeider regnskapet, mens en revisor kontrollerer det. Etter at revisjonen er utført, skriver revisoren en rapport, en revisjonsberetning, om den økonomiske situasjonen i bedriften. Rapporten gir eiere, ansatte, kreditorer, banker og myndigheter en bekreftelse på om den økonomiske situasjonen i bedriften stemmer med de offentliggjorte regnskapene.

Formålet med revisjon er å skape tillit til at lover og regler følges, og at det er gode rutiner i virksomhetene. Måten man reviderer et regnskap er lovbestemt. Bak en revisjonsberetning ligger kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige forhold. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av selskapets økonomi, og grunnlaget for fortsatt drift.

Som revisor jobber du mye i team, og tett opp mot ledelsen hos kundene dine. Teamene er ofte tverrfaglige.

Vanlige arbeidsoppgaver for revisorer kan være:

  • revisjon av virksomheter innen forskjellige bransjer
  • rådgivning
  • kontakt med kunder
  • utarbeide årsoppgjør og skattemelding
  • konsulenttjenester knyttet til revisjonsarbeidet
  • lede andre ved gjennomføring av revisjon

En statsautorisert revisor har mastergrad og tre års praksis. Les mer om godkjenning av disse titlene hos Finanstilsynet.

Revisoryrket er teknologidrevet og digitalisering av yrket gir nye muligheter. Analyse av regnskapet er en viktig del av en revisors arbeid. Digitalisering gjør det mulig å analysere store datamengder og finne mønstre og sammenhenger. Det kan være analyse av transaksjoner, statistikk og informasjon fra nettsider. Dette kan igjen brukes for å finne for eksempel finne svakheter i regnskapet, risikoområder for bedrifter. En annen viktig del av en revisors oppgaver er å gjennomføre stikkprøver av transaksjoner i regnskapet. Datanalyser gjør det mulig å teste alle transaksjoner og finne transaksjoner som avviker fra de vanlige. Det gjør at revisorer kan bruke mer tid på de komplekse oppgavene og kan gi en bedre kvalitet i arbeidet.

Revisjon er også internasjonal bransje. rammeverket og metodikken det jobbes etter er stort sett det samme over hele verden.

Hvor kan jeg jobbe?

Mange revisorer jobber i små, mellomstore eller internasjonale firmaer som tilbyr revisjon og rådgivning til revisjonspliktige foretak. Du kan også drive eget selskap. Andre velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller kommunal/offentlig forvaltning.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Regnskap og revisjon (deltid, samlings- og nettbasert) - master (Harstad / All)