Regnskapsfører

Regnskapsføreren hjelper kundene med regnskapet og gir økonomisk rådgivning som sikrer lønnsom drift.

Regnskapet gir en samlet oversikt over den økonomiske situasjonen til en bedrift. Regnskapsføreren sørger for at regnskapet er riktig og fullstendig, og bruker sin tallforståelse til å oversette regnskapet for kunden.

En regnskapsfører er bedriftens nærmeste økonomiske rådgiver. God og relevant regnskapsinformasjon gir ledelsen og styret i en bedrift oversikt over den økonomiske situasjonen. I tillegg er dette viktig informasjon for eiere, investorer, banker og myndigheter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en regnskapsfører:

  • rådgiving
  • gi kunden et bilde av bedriftens økonomiske situasjon
  • føre regnskap
  • rapportere til myndighetene
  • fakturere
  • utbetale lønn
  • betale regninger
  • budsjettere

Som regnskapsfører har du bred faglig kompetanse og fullt innsyn i bedriftens økonomi. Derfor er regnskapsførerens råd viktig når beslutninger skal tas. Som regnskapsfører hjelper du også kundene med bærekraftsrapportering og med å utvikle lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller.

En regnskapsfører uten autorisasjon kan føre regnskap for virksomheten der regnskapsføreren er ansatt. Hvis en regnskapsfører skal føre regnskap for andre virksomheter kreves det autorisasjon.

En autorisert regnskapsfører kan jobbe i en regnskapsbedrift, i økonomi- eller regnskapsavdelingen i andre deler av næringslivet eller drive egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende. For å bli autorisert som regnskapsfører er det egne krav til utdanning, praksis og skikkethet.

Regnskap er et fagområde hvor det stadig skjer endringer og det er viktig å holde seg faglig oppdatert.

Hvor kan jeg jobbe?

Mange regnskapsførere jobber i regnskapsvirksomheter. Flere jobber også med regnskap og økonomi i næringslivet eller i offentlig sektor. Du kan også drive egen virksomhet.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Regnskap og revisjon (deltid, samlings- og nettbasert) - master (Harstad / All)