Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og staten er delt inn i forskjellige kategorier. Hvilken kategori du tilhører, avhenger av hva du gjør i jobben din og hva du har ansvar for. Disse kategoriene har faste stillingstitler som gjelder for alle som jobber i offentlig sektor, uansett hvilket fagfelt de er på. Du kan noen ganger bruke en annen tittel i daglig bruk, men den offisielle stillingstittelen din står i arbeidsavtalen din. Denne tittelen sier noe om både hva du jobber med og hvor mye du tjener.

En rådgiver i offentlig sektor kan ha titlene:

  • rådgiver
  • seniorrådgiver

I tillegg til de generelle stillingstitlene finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. 

Vanlige arbeidsoppgaver for rådgivere i offentlig sektor kan være:

  • jobbe med å lage og gjennomgå regler, planer og prosjekter
  • lage skriftlige rapporter og dokumenter som forklarer viktige saker eller endringer i regler og planer, både internt og til offentligheten
  • hjelpe ledere og kolleger med informasjon og anbefalinger
  • ta ansvar for, eller hjelpe til med, å planlegge og gjennomføre ulike oppgaver og initiativer
  • jobbe sammen med andre deler av offentlig sektor, organisasjoner, og folk utenfor regjeringen
  • samarbeide og bistå med planlegging av budsjett
  • sørge for at organisasjonens arbeid er i tråd med lover og regler, og forstå hvordan disse skal anvendes


Rådgiverstillinger benyttes vanligvis ikke for ansatte som arbeider med vanlig saksbehandling. Bruken av tittelen "rådgiver" varierer litt i ulike deler av landet. I noen tilfeller tildeles tittelen rådgiver kun til de som har ansvar for oppgaver som krever selvstendige avgjørelser og en høyere utdanningsgrad.

I stillingen som seniorrådgiver har man ofte en mer uavhengig rolle sammenlignet med andre stillinger. Dette innebærer ofte arbeid som rådgiver for ledelsen. En stilling som seniorrådgiver kan også ses på som en del av en karrierevei, og et alternativ til å få en lederstilling.

Det er også verdt å merke seg at titlene konsulent, rådgiver og seniorrådgiver ikke bare er begrenset til offentlig sektor, men også brukes i det private næringsliv.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Arctic Adventure Tourism - bachelor (Alta / All) Barnevernsarbeid - master (All / Other / Nettbasert) Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master (All / Other / Nettbasert) Human Rights Policy and Practice - master (London / Bilbao / Gothenburg / All / Tromsø) Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor (All / Harstad / Fjelldal) Master of Philosophy in Visual Anthropology (Tromsø / All) Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor (Tromsø / All) Nordisk språk og litteratur - bachelor (All / Tromsø) Nordisk språk og litteratur - master (Tromsø / All) Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor (Tromsø / All) Northern Studies - bachelor (Alta / All) Peace and Conflict Transformation - master (Tromsø / All) Regnskap og revisjon (deltid, samlings- og nettbasert) - master (Harstad / All) Reiselivsledelse - erfaringsbasert master (Alta / Tromsø / All) Religionsvitenskap - bachelor (Tromsø / All) Religionsvitenskap - master (Tromsø / All) Russisk - bachelor (Tromsø / All) Russisk - master (Tromsø / All) Russlandsstudier - bachelor (Tromsø / All) Russlandsstudier - master (Tromsø / All) Sikkerhet og beredskap - bachelor (Kirkenes / All) Sosialantropologi - master (Tromsø / All) Sosialt arbeid - bachelor (Alta / All) Sosialt arbeid - bachelor (Tromsø / All) Sosialt arbeid - master (All / Other / Nettbasert) Theoretical Linguistics - master (Tromsø / All) Økonomi og administrasjon, siviløkonom (deltid, samlings- og nettbasert) - master (Harstad / Alta / All)