Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

En politijurist har en mastergrad i rettsvitenskap, og arbeider for politi- og påtalemyndigheten. En politijurist har i tillegg til politimyndighet også påtalemyndighet, det vil si rett til å reise tiltale i en straffesak. 

Hovedoppgaven er å være etterforskningsleder, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om en sak skal tas til retten eller ikke. Politijurister er ledere, og deres avgjørelser kan ikke overprøves av andre i politiet. Din egen leder kan nå likevel omgjøre beslutningen. Politijurister tar del i vaktordninger for påtalemyndigheten i politiet, såkalt jourvakt. Som jourhavende tar du beslutninger om tvangsmiddelbruk, som for eksempel pågripelser og ransaking. 

Politijurister kan være ansatt som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2. Det kan komme endringer i dette gradsystemet i desember, 2023. 

Politifullmektig er en opplæringsstilling du normalt har i 1 til 2 år, inntil du får tildelt utvidet påtalekompetanse. Som politifullmektig har du en veileder som har ansvar for opplæringen i arbeidet. Stilling som politiadvokat kan du søke når du har fått utvidet påtalekompetanse. I noen tilfeller kan du søke stilling som politiadvokat uten påtalekompetanse, dersom du har advokatbevilling. Personer med spesiell kompetanse eller lang erfaring kan søke stilling som politiadvokat 2.

Som politijurist samarbeider du med andre yrkesgrupper i politi- og påtalemyndigheten, deriblant domstolen, politibetjenter og advokater, både forsvarere og bistandsadvokater. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper, som helsepersonell og personer i offentlig forvaltning.

Jurister kan også ha andre sivile jurist-stillinger i politiet, blant annet kan du jobbe innenfor HR, personvern, forvaltning, styring og ledelse. 

Hvor kan jeg jobbe?

Politijurister er ansatt i et av landets politidistrikter eller i et av politiets særorgan.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Rettsvitenskap - master (Tromsø / All)