Økonom

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Økonom er en samlebetegnelse på personer med høyere økonomisk-administrativ utdanning.

Som økonom kan du jobbe innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgavene kan derfor variere mye.

Noen vanlige arbeidsoppgaver for økonomer er:

  • ledelse
  • administrasjon
  • regnskaps- og budsjettarbeid
  • forretningsutvikling og strategi
  • innovasjon
  • salg og markedsføring
  • markedsanalyser
  • personalarbeid

Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.

Eksempler på økonomiyrker:

Man kan lage et skille mellom samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

 

 

Hvor kan jeg jobbe?

Økonomer jobber både  både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. I privat næringsliv kan du jobbe med for eksempel bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet og IT. Innen offentlig forvaltning kan vanlige arbeidsplasser være departementer og direktorater, universiteter og høgskoler, Skatteetaten og Finanstilsynet. Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Regnskap og revisjon (deltid, samlings- og nettbasert) - master (Harstad / All) Økonomi og administrasjon, siviløkonom (deltid, samlings- og nettbasert) - master (Harstad / Alta / All)