Litteraturviter

En litteraturviter har studert litteraturvitenskap, som er studiet av litterære tekster. Litteraturvitenskap har spesiell vekt på skjønnlitteratur.

En litteraturviter har studert litterære tekster, særlig skjønnlitteratur. I litteraturvitenskapen analyserer og tolker du tekster. Du jobber både med litteraturhistorie og litteraturteori. Mange litteraturvitere jobber innen undervisningssektoren, på bibliotek eller i forlag.

En litteraturviter har kunnskap om:

  • litteratur fra ulike epoker
  • språkområder
  • sjangre
  • litteraturteoretiske problemstillinger

Vanlige arbeidsoppgaver for litteraturvitere kan være: 

  • kulturformidling
  • redaksjonelt eller annet journalistisk arbeid
  • kontor- og administrativt arbeid
  • oversettelse og tolking
  • markedsføring og salg
  • informasjonsarbeid og PR.

Litteraturvitere ansettes som regel ikke med stillingstittelen "litteraturviter", men kan for eksempel bli ansatt som forlagskonsulent, lektor, kommunikasjonsrådgiverrådgiver, konsulent eller saksbehandler

Hvor kan jeg jobbe?

Kunnskap om litteratur kan gi deg mange muligheter i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor. Hvilke muligheter du har er avhengig av hvilke fag du velger å ta når du studerer. Mange jobber som lektorer innenfor undervisningssektoren, som selvstendig næringsdrivende, på bibliotek eller i forlag.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
English Literature - master (Tromsø / All)