Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Lektor er stillingsbetegnelsen til en lærer som har tatt en mastergrad fra universitet eller høgskole. Som lektor underviser du vanligvis i de fagene du har fordypet deg i under utdanningen. Som lektor skal du legge til rette for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • forberede, gjennomføre og evaluere undervisning på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene i faget du underviser i
  • vurdere elever
  • tilrettelegge undervisningen for elever som har behov for det. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog
  • tilrettelegge for enkeltelever som trenger ekstra hjelp og lage pedagogiske opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære
  • håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Merk at grunnskolelærerutdanning nå også er en mastergrad, og nyutdannede grunnskolelærere er også lektorer. Lektor er som nevnt tittelen på en lærer som har tatt en mastergrad, men brukes ofte på folkemunne om lærere som underviser i videregående opplæring.

Hvor kan jeg jobbe?

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m.m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.