Kurator

Som kurator planlegger og gjennomfører du utstillinger, ofte i museer og gallerier.

En kurator jobber med å skape utstillinger og bidrar både i det kreative og det administrative arbeidet.

Utstillingene kan være i offentlige eller private lokaler.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kurator:

  • planlegging, produksjon, formidling og gjennomføring av en utstilling
  • organisere og utvikle samlinger av kunstnerisk, historisk eller kulturell betydning
  • ha ansvar for å skaffe oppmerksomhet rundt utstillinger
  • arrangere spesielle visninger rettet mot ulike målgrupper
  • besvare henvendelser fra publikum og fagfolk
  • praktiske oppgaver knyttet til en utstilling

En kurator kan lage utstillinger for eksempel ut fra et tema, et kunstnerskap eller en tidsepoke. 

Hvor kan jeg jobbe?

Store museer og gallerier kan ha flere kuratorer ansatt, gjerne spesialisert på ulike områder. Mindre museer har ofte kun én museumskurator som har ansvar for mange ulike oppgaver og jobber med samlinger innen ulike fagområder.

Du kan også jobbe frilans som kurator.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Kunsthistorie - bachelor (All / Tromsø)