Kunsthistoriker

En kunsthistoriker beskriver og tolker kunstverk, og setter kunstverk og arkitektur inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Som kunsthistoriker beskriver og tolker du kunstverk, og ser den historiske, sosiale og kulturelle sammenhengen mellom kunstverket og tiden kunstverket ble laget i.

Kunsthistorikeren har kunnskap om ulike kunstteorier, i tillegg til kompetanse i relaterte fag som historie, filosofi, idéhistorie og religion. Du må også ha generelle historiekunnskaper slik at du har kompetanse på bibelhistorie, mytologi og fremmede religioner. I tillegg må du ha kunnskap om sosiale, politiske og kulturelle sider av tiden kunstverk har oppstått i. 

Kunsthistorie omfatter de tradisjonelle kunstformene maleri, arkitektur og skulptur i tillegg til en rekke andre kunstfelt som for eksempel video, fotografi, tekstil og design. Kulturminnevern og byplanlegging er også viktige kunnskapsfelt for en kunsthistoriker.

Vanlige arbeidsoppgaver for kunsthistorikere:

  • forskning
  • undervisning
  • kuratering (organisere kunstutstillinger)
  • formidling
  • saksbehanlding

Mange kunsthistorikere har studert andre fag ved siden av kunsthistorie for å gjøre utdanningen mer yrkesrelatert. Dette kan være fag innen konservatoryrket, administrasjon og økonomi, litteratur eller undervisning.

Hvor kan jeg jobbe?

De fleste kunsthistorikere arbeider innenfor utdanningsinstitusjoner eller museums- og gallerivirksomheter – i både offentlig og privat regi. 

Kunsthistorikere kan også arbeide som saksbehandlere i offentlig forvaltning, for eksempel hos antikvariske myndigheter. Både kommuner, fylkeskommuner, direktorater, departementer og andre statlige organer har ansatt kunsthistorikere. I privat sektor jobber mange i næringslivet og i interesseorganisasjoner.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Kunsthistorie - bachelor (All / Tromsø) Kunsthistorie - master (Tromsø / All)