Kunst- og kulturformidler

Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, bibliotek, museer og gallerier.

En kunst- og kulturformidler arbeider med å formidle kunst og kultur til barn, unge og voksne.

Formidlingen skjer en rekke steder i samfunnet, deriblant i skoleverket, i andre utdanningsinstitusjoner og i andre offentlige og private institusjoner og organisasjoner.

Arbeidet kan foregå på ulike måter avhengig av hvor du jobber:

  • i skolen formidles kunst og kultur gjennom den vanlige undervisningen og gjennom for eksempel forfatterbesøk og besøk av andre kunstnere
  • ved museer, bibliotek og kulturhus kan du jobbe med å formidle eksempel foredrag, konserter eller utstillinger 
  • du kan også arbeide i organisasjoner som formidler kulturopplevelser, for eksempel Den kulturelle skolesekken, Musikk i Skolen, Kunst i Skolen eller Norsk Forfattersentrum 
  • du kan jobbe med spesifikke kunst- eller kulturformer, som musikk-, film- eller litteraturfestivaler, litteraturhus, kunstforeninger eller andre kunstformidlingsinstitusjoner

Formidleren kan i mange tilfeller ha mye administrativt ansvar.

Du må ha god kompetanse innenfor det området du har ansvar for å formidle.

Hvor kan jeg jobbe?

Kommunen er en vanlig arbeidsgiver for personer som jobber som kunst - og kulturformidlere. Kunst- og kulturformidlere jobber innenfor skolevesenet eller kunst- eller kulturinstitusjoner slik som teatre, gallerier, museer, kulturhus, litteraturhus, konserthus, bibliotek, festilvalarrangører eller innen film/kinoadministrasjon.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Arctic Adventure Tourism - bachelor (Alta / All) Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor (Alta / All) Bevegelige bilder - bachelor (Kabelvåg / All / Other) Engelsk - bachelor (Tromsø / All) English Acquisition and Multilingualism - master (Tromsø / All) Fine Art - master (All / Tromsø) Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master (All / Other / Nettbasert) Historie - master (Tromsø / All) Kunst - bachelor (All / Tromsø) Kunsthistorie - bachelor (All / Tromsø) Kunsthistorie - master (Tromsø / All) Kvensk og finsk - bachelor (All / Tromsø) Kvensk og finsk - master (Tromsø / All) Master of Philosophy in Visual Anthropology (Tromsø / All) Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor (Tromsø / All) Nordisk språk og litteratur - bachelor (All / Tromsø) Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor (Tromsø / All) Northern Studies - bachelor (Alta / All) Peace and Conflict Transformation - master (Tromsø / All) Religionsvitenskap - bachelor (Tromsø / All) Religionsvitenskap - master (Tromsø / All) Russisk - master (Tromsø / All) Spansk og latinamerikanske studier - bachelor (Tromsø / All) Spansk og latinamerikanske studier - master (Tromsø / All) Theoretical Linguistics - master (Tromsø / All)