Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Som kommunikasjonsrådgiver jobber du ofte i en informasjons- eller kommunikasjonsavdeling, og har ansvar for hele eller deler av kommunikasjonsarbeidet i bedriften. Det omfatter også internkommunikasjon, det vil si kommunikasjon innad i bedriften eller organisasjonen. 

Vanlige oppgaver for kommunikasjonsrådgivere er:

 • lage informasjonsmateriell som brosjyrer, publikasjoner, presentasjoner, magasiner og nyhetsbrev
 • skrive tekster, fotografere og lage videoer og publisere dem på bedriftens nettsider og/eller intranettsider
 • jobbe med grafisk profil og klarspråk
 • profilere bedriften i sosiale medier
 • utforme kommunikasjonsstrategier og interessentanalyser
 • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer, inkludert digitale kampanjer og annonsering
 • benytte digitale analyse og måleverktøy for brukerinnsikt
 • besvare spørsmål fra pressen, skrive pressemeldinger og arrangere pressekonferanser
 • gi råd til ledelsen
 • gi medietrening
 • jobbe med beredskap og krisekommunikasjon

Yrket må ikke forveksles med journalist, som har en helt annen innfallsvinkel til sitt informasjonsarbeid. Det må heller ikke forveksles med markedsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også være informasjonskonsulent, informasjonsrådgiver og PR-rådgiver.

Hvor kan jeg jobbe?

Kommunikasjonsrådgivere kan jobbe i offentlig sektor, private bedrifter og frivillige organisasjoner. Du kan også jobbe i et kommunikasjons- eller PR-byrå.

 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.