Jordmor

En jordmor følger den gravide kvinnen under svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor tar også livmorhalsprøver, utfører veiledning i forbindelse med familieplanlegging og har samtaler i forkant av- og oppfølgning etter abort.

En jordmor har ansvar for, og følger opp, den fødende under fødselen og er den som tar imot barnet når det blir født, hvis alt er normalt. Dersom det oppstår problemer underveis i fødselen tilkaller jordmor en fødselslege og ev. også en barnelege hvis nødvendig.

I tillegg til svangerskap og fødsel jobber jordmødre med kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer blant annet gynekologiske rutinekontroller med livmorhalsprøver, veiledning i forbindelse med familieplanlegging, samt innsetting av langtidsvirkende prevensjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

  • utføre svangerskapskontroll
  • gi fødselsforberedende kurs
  • informere den gravide om svangerskap, kosthold, livsstil og forberede paret på fødsel, tiden etter fødselen og foreldrerollen
  • utføre ultralyd i svangerskapet
  • forløse barnet og ta seg av mor og det nyfødte barnet i barseltiden
  • etterkontroll etter fødsel
  • veiledning i familieplanlegging og innsetting av langtidsvirkende prevensjon
  • celleprøvetaking fra livmorhalsen
  • helsestasjon for ungdom
  • samtaler i forbindelse med abort

Jordmorutdanningen er en masterutdanning som bygger på bachelorutdanning i sykepleie. Jordmødre har egen autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor kan jeg jobbe?

Jordmødre jobber både i offentlige helsetjeneste og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer eller på helsestasjon i kommunen. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Noen jordmødre tilbyr også privat hjemmefødsel. Etter at jordmorutdanningen ble en masterutdanning er det flere jordmødre som jobber innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Jordmorfag - master (Tromsø / All)