IT-leder

Som IT-leder er du ansvarlig for bedriftens IT-funksjon. Du kan også lede et IT-selskap.

Jobber du som IT-leder i en bedrift har du ansvar for drift, struktur, strategi og prosjekter innen IT. Du sitter ofte i ledelsen, og må se koblingen mellom forretningsmuligheter og IT. 

Leder du et IT-selskap er du øverste leder og bedriftens ansikt utad. Du sørger for at bedriften prioriterer rett for å nå sine mål. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for å sette mål og gjøre prioriteringer
  • Overordnet ansvar for drift og videreutvikling av IT-systemer
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Prosjektledelse
  • Budsjettoppfølging og rapportering
  • Personalansvar

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvor du jobber.

 

Hvor kan jeg jobbe?

IT-ledere kan jobbe i både private og offentlige virksomheter.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.