IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

En IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobber også med nettverk. IT-administratoren passer også på at sikkerheten er ivaretatt og at bedriftens data er sikret mot hacking, virus og tap.

IT-administratoren fungerer som en støtte og hjelp for brukerne av nettverket.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IT-administrator:

  • kjøpe inn maskinvare og programvare
  • oppdatere eksisterende maskinvare og programvare
  • automatisering/scripting
  • installere datamaskiner og tilhørende utstyr
  • hjelpe og støtte nettverksbrukere med hverdagslige problemer
  • fungere som intern tekniker for maskinvare, programvare, skrivere og lokale nettverk
  • kommunisere med spesialisert personell fra forskjellige hardware- og programvareleverandører

IT-administratoren må holde seg oppdatert på teknologisk utvikling for å sikre maksimal utnyttelse av ny teknologi.

Hvor kan jeg jobbe?

IT-administratorer er ansatt i mindre og mellomstore bedrifter. Noen er også selvstendig næringsdrivende.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.