Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

En person som driver med forskning kalles en forsker. Forskning er en aktiv, grundig og systematisk gransking for å finne ny viten og øke kunnskap. 

Du kan utdanne deg til forsker innenfor de aller fleste felt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsker:

  • forske og publisere forskningsresultater
  • utføre forskningsarbeid
  • redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrifter
  • samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovasjon
  • skrive forskningsbaserte rapporter på oppdrag
  • holde foredrag og seminarer
  • veilede

En forsker kan ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av arbeidssted og fagfelt. Jobber du som forsker kan du ha forsker som stillingstittel, men også mange andre stillinger kan ha forskningsoppgaver. Det er mange forskere i næringslivet og offentlig forvaltning, men mest spisskompetanse finner vi i forskningsutførende sektor, det vil si universiteter, forskningsinstitutter og universitetssykehus.

Hvor kan jeg jobbe?

En forsker jobber først og fremst ved universiteter, høgskoler, sykehus og andre offentlige og private forskerinstitusjoner. Men forskeren kan også arbeide i offentlig forvaltning, som departementer og direktorater, i industrien (blant annet legemiddel- og petroleumsindustrien) og i miljøvernorganisasjoner.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.