Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.

En forsikringsrådgiver informerer også kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og lignende.

Bedrifter og privatpersoner trenger forsikringer for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle uønskede hendelser oppstår. Noen forsikringer er lovpålagt å ha, som for eksempel forsikring av kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsikringsrådgiver:

  • besvare henvendelser fra kunder som ønsker forsikring
  • avdekke kundens behov og tilby forsikringer tilpasset dette
  • kontakte kunder for å tilby forsikringsløsninger
  • ha kontakt med kunder eller potensielle kunder på telefon, digitalt eller i møter

Kundene kan være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner. En forsikringsrådgiver kan også jobbe utenfor normal arbeidstid og store deler av den kunderettede aktiviteten foregår digitalt.

For å bruke tittelen forsikringsrådgiver – og jobbe med forsikringsrådgivning, skal du ha autorisasjon for forsikringsrådgivere. Autorisasjonen gjennomføres i finansbedriften. Autorisasjonsordningen sikrer lovverkets krav til kompetanse og til årlige definerte krav til oppdatering og videreutdanning. Ordningen skal sikre nødvendig kunnskap, ferdigheter og oppfylle bransjenormen om god skikk.

Les om autorisasjon for personforsikring på FinAut

Les om autorisasjon for skadeforsikring på FinAut

Forsikringsrådgivere må ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut ifra deres forsikringsbehov. 

Hvor kan jeg jobbe?

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper, hos forsikringsformidlere eller i banker.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Rettsvitenskap - master (Tromsø / All)